Pujas and Abhishekalu

Manyu Suktha Sahitha Rudrabhishekam (4 Mondays)

₹999.00

Nava Chandi Parayana and Yagnam

₹1,551.00

Rahu Ketu Pooja (Special)

₹651.00

Sri Chakra Navavarna Archana (Khadgamala, Trisathi Sahita Sahasranama Kumkumarchana) 9 days (Sept 29th to Oct 07th, 2019)

₹999.00

Rudrabhishekam (For 1 Month)

₹1,551.00

Sri Venkateswara Swamy Abhishekam (Every Friday)

₹501.00

Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanya Swamy Kalyanam on Special Request

₹5,116.00

Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanya Swamy Abhishekam (6 Tuesdays)

₹1,551.00

Sri Khadgamala Sahita Kumkumarchana - 29 days (Sept 29th to Oct 27th, 2019)

₹351.00

Shani Abhishekam (Every Saturday)

₹551.00

Sani (Saturn) Trayodashi Special Abhishekam on 26th October 2019

₹501.00

Sahasra Linga Archana At Your Home

₹29,999.00

Masa Shivaratri Abhishekam

₹501.00

Maha Ganapathi Sahitha Chandi Homam (3 Months)

₹9,999.00

Krithika Nakshatra 27 Kalashabhishekam to Sri Valli - Devasena Sametha Subramanya Swamy

₹516.00

Devatha kalyanam At Your Home

Call for Service
+91-8096 83 83 83
Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)