Homas

Dhanvantari Pashupatam Homam

₹18,300.00

Devi Sukhta Sahitha Subramanya Pasupatha Homam & Rudrabhishekam

₹20,300.00

Guru Transit to Vrushabha Rashi (Taurus) To Get Good Sign, Need to perform Rudrabhishekam & Rudra Pasupatha Homam

₹16,351.00

Medha Dakshinamurti Homam

₹17,300.00

Maha Pashupatha Homam

₹17,300.00

Chandi Homam

₹36,300.00

MahaLakshmi Homam

₹16,300.00

Mrityunjaya Homam

₹21,300.00

Vijaya Pasupatha Homam

₹21,300.00

Vana Durgamba Homa

₹16,300.00

Surya Pasupatha Homam

₹17,300.00

Sudarshana Homam

₹17,300.00

Subrahmanya Pashupatha Homam

₹18,300.00

Sowra Pashupatha Homa

₹17,300.00

Saraswathi Homam

₹16,300.00

Santhana Pasupatha Homa

₹16,300.00

Runa Vimochana Ganapathi Homa

₹16,300.00

Rudra Pashupatha Homam

₹16,300.00

Puthra Kameshti Homa

₹16,300.00

Navagraha Pashupatha Homa

₹21,300.00

Manyu Pashupata Homam

₹16,300.00

Lakshmi Ganapathi Homa

₹16,300.00

Kubera Pashupatha Homa

₹16,300.00

Kanya Pashupata Homa

₹16,300.00

Jaya Homam

₹21,300.00

Gana Manyu Pasupatha Homa

₹21,300.00

Dampathya Pasupatha Homam

₹21,300.00

Bhrigu Pashupata Homam

₹16,300.00

Ayush Homam

₹21,300.00

Angaraka Pashupata Homam

₹16,300.00

Amrutha MahaPashupata Homam

₹18,300.00

Aghora Pashupatha Homa

₹18,300.00
Showing 1 to 32 of 32 (1 Pages)