S. Saptami 2:28 
Bharani 13:34 
V. 1:09 – 2:41 
Dur. 10:25 – 11:11
15:03 – 15:49