Pooja Items

Gods Vastram

₹49.00

Perfume Agarbathis (Incense Sticks) ( 500 Grams )

₹125.00

Parimala Juvvadi

₹60.00

Parimala Gandham

₹60.00

Lal Sindhur

₹30.00

Kashi Bhasmam

₹30.00

Ashtamulika Oil ( 1liter)

₹190.00

Sumangali Pasupu (Turmeric Powder)

₹60.00

Aaravali Kumkuma ( 5 Packs )

₹150.00

Saraswathi Thilakam ( 5 Packs )

₹150.00

Naga Sindhuram ( 5 Packs )

₹150.00

Hanuman Sinduram (5 Packs )

₹250.00

Sri Lakshmi Chandanam ( 5 Packs)

₹200.00

Siddha Gandham (Devadaru Gandham) ( 5 Packs )

₹150.00

Ashta Gandham

₹15.00

Sarvaraksha Churnam ( 5 Packs )

₹150.00

Sarpadosha Nivarana Churnam ( 5 Packs )

₹300.00

Yagna Bhasmam ( 5 Packs )

₹150.00

Maha Teerdham Podi ( 5 Packs )

₹300.00

Gnana Churnam ( 5 Packs)

₹200.00
Showing 1 to 20 of 37 (2 Pages)